Моят Кулинар Вход | Регистрация
В момента е 30 Сеп, 2023 5:41 am Съб

Всички времена са UTC + 2 часа
Post new topic Reply to topic  [ 1 мнение ] 
Message
Сготвено на: 13 Фев, 2009 12:31 pm Пет 
User avatar
Site Admin

Offline
Готви от: 30 Май, 2004 4:02 pm Нед
Мнения: 4689
Location: София
Пускам една жалба на близък човек, а вие си правете изводите:

До КЗП

Подвеждащ етикет на хранителен продукт:

Става въпрос за млечно-кисел продукт на мандра Бор-Чвор (с. Дълбок извор) „Свежо българско обезмаслено краве мляко „Култура”” в таблицата „в 100g продукт се съдържат” не е отразена съдържащата се в продукта растителна мазнина и никъде на етикета не е отбелязано, че растителната мазнина е хидрогенирана. Смятам, че като потребител имам правото на възможно най-пълна информация за хранителния продукт, който консумирам, поднесена по недвусмислен начин.

От около година консумирам редовно млечно-киселия продукт на фирма Бор-Чвор „Свежо българско обезмаслено краве мляко „Култура””. Още при първата покупка изчетох списъка на закваската – български бацил няма, но млякото сигурно е с български произход – подсмихнах се на заблудата „българско”, но тъй като не държа на някаква конкретна закваска си закупих и започнах да ползвам редовно.

За наличието на растителна мазнина разбрах случайно миналата седмица – вглеждайки се в алуминиевата капачка на кофичката, където е написано с дребен, едва четящ се шрифт „р. мазнини 3.5%” – отначало реших, че е някаква грешка в етикета и не обърнах сериозно внимание, тъй като има голяма таблица отстрани на кофичката „в 100g продукт се съдържат” където информацията е по-различна. Отваряйки следваща кофичка пак се загледах в таблицата:

в 100g продукт се съдържат:
Мл. мазнина 0.1g
Белтъчини 3.2 g
Въглехидрати 4.3 g
Калций(Ca) 150 mg
Енергийност: 32kCal(134kJ)

Досега винаги съм смятал, че във въпросната таблица информацията трябва да е пълна и точна – на множество други продукти съм виждал надпис – мазнини – хх.хх, от тях (или в това число) растителни – еди-колко си, наситени, ненаситени и подобни.

За свое успокоение, реших да се обадя на клиентския телефон на фирмата 031642128 – да разсеят съмненията ми – а там ми казаха, че в надписите няма грешка, но масленост от 3.6% било само математически вярно и дори ми се скараха, че те видите ли ми правели услуга, тъй като в растителната мазнина нямало холестерол и затова не е нужно да се описва в маслеността на продукта!?! И да, разбира се, че растителната мазнина била хидрогенирана...

Въпросният продукт се рекламира като „нискомаслен” – съвсем невярно – маслото е извлечено, но е заменено с хидрогенирани растителни мазнини! Общата масленост на продукта не е написаната с големи червени букви 0.1%, а 3.6% - нормалната масленост на киселите млека.

Смятам, че съм измамен, да вярвам повече от година, че консумирам продукт, който не само не е полезен, а може би дори вреден за здравето ми. Смятам, че продуктите, не трябва да прикриват съдържащи се в тях мазнини или други съставки. Смятам, че в таблицата, описваща хранителната стойност на продукта, трябва да са дадени всички съставки изцяло!

Настоявам да се вземат мерки, като се редактира подвеждащия етикет и/или съдържанието на продукта, за да не се заблуждават и други клиенти на фирмата, както и да се проверят другите им продукти – на вкус ги докарват, доскоро мислех, че мога да ги смятам за качествени, но вече не съм сигурен какви точно съставки се влагат в тях.

P.S. За да проверя дали вътрешното ми убеждение за количеството и качеството на информацията върху етикетите на хранителните продукти има нещо общо със законовите изисквания, проведох проучване в интернет, и без да съм специалист по право, попаднах на следните документи, на които смятам, че етикета противоречи:

ПРОТИВОРЕЧИЕ 1:

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 24 септември 1990 година, относно етикетирането за питателност на храните (90/496/ЕИО) ... чл. 1,
Quote:
....
т.4. По смисъла на настоящата директива:
...
е) “мазнини” означава общите липиди, включително фосфолипидите;

(* в таблицата на продукта липсват всички, т.е. общите липиди)
Quote:
...
Член 5
1. Енергийната стойност, която се обявява, се изчислява като се използват следните коефициенти на конверсия:

Въглехидрати (освен полиоли) 4 ккал/г - 17 кДж/г
Полиоли 2,4 ккал/г - 10 кДж/г
Белтъчини 4 ккал/г - 17 кДж/г
Мазнини 9 ккал/г - 37 кДж/г
Алкохол (етанол) 7 ккал/г - 29 кДж/г
Органични киселини 3 ккал/г - 13 кДж/г


(* Изчислената калоричност в таблицата на продукта е близка до обявеното в нея 32kCal – пресмятам 30,9 kCal, но наличието на допълнителни мазнини води до друга стойност – аз пресметнах 62,4 kCal *)

ПРОТИВОРЕЧИЕ 2:

Аналогични са изискванията и на НАРЕДБА № 23 от 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 53 от 12.06.2001 г., в сила от 13.06.2002 г.)
Quote:
...
Чл. 10. Енергийната стойност се изчислява чрез прилагане на следните фактори на превръщане за:

1. въглехидрати - 4,0 ккал/г (17 кДж/г);
2. поливалентни алкохоли (сорбитол, манитол, ксилитол и др.) - 2,4 ккал/г (10 кДж/г);
3. белтъци - 4,0 ккал/г (17 кДж/г);
4. мазнини - 9,0 ккал/г (37 кДж/г);
5. алкохол (етанол) - 7,0 ккал/г (29 кДж/г);
6. органични киселини - 3,0 ккал/г (13 кДж/г).
...

Чл. 19. (1) Разрешават се само хранителни претенции, които се отнасят за енергийната стойност, за белтъците, въглехидратите, мазнините, хранителните влакнини, включително техните видове и съставки, за витамините и минералните вещества, посочени в приложение № 1, и за натрия.

(2) При хранителна претенция по ал. 1, отнасяща се за хранителните вещества, задължително се обявява тяхното съдържание.

(3) При хранителна претенция, отнасяща се до захарите, наситените мастни киселини, хранителните влакнини или натрия, се обявява разширената хранителна информация по чл. 8, ал. 3.

Чл. 20. Претенциите относно енергийната стойност и съдържанието на хранителни вещества в храните трябва да съответстват на условията съгласно приложение № 2.
...

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:
...
7. "мазнина" са всички липиди, включващи триглицеридите, фосфолипидите и холестерола;
...
...
Приложение № 2 към чл. 20

Условия за претенциите относно енергийната стойност и съдържанието на хранителни вещества в храните

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Компонент ¦ Претенция ¦ Условия

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 | 2 ¦ 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не повече от:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Енергия Ниско съдържание 40 ккал (179 кДж) на 100 г (храни ствърда консистенция) 20 ккал (80 кДж) на 100 мл (течности)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мазнини Ниско 3 г на 100 г (храни с твърда консистенция)

съдържание 1,5 г на 100 мл (течности)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Без мазнини 0,15 г на 100 г/мл

(несъдържаща мазнини)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наситени Ниско 1,5 г на 100 г (храни с твърда консистенция)

мастни съдържание 0,75 г на 100 мл (течности)

киселини 10 % от енергийната стойност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Холестрол Ниско 20 мг на 100 г (храни с твърда консистенция)

съдържание 10 мг на 100 мл (течности) 10 % от енергийната стойност

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....


(* на продукта пише „обезмаслено – 0,1%” т.е. без мазнини – може само ако са по-малко от 0,15% но общо, пише и „с ниска масленост”, което е вярно само ако мазнините са по-малко от 3% общо, ако приемем, че млякото е продукт с твърда консистенция, а ако е течен даже по-малко от 1,5% *)

ПРОТИВОРЕЧИЕ 3:

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
(обн. ДВ., бр.62 от 28 юли 2000г., изм. ДВ., бр.40 от 19 април 2002г., изм. ДВ., бр.19 от 28 февруари 2003г., изм. ДВ., бр.100 от 14 ноември 2003г., изм. ДВ., бр.98 от 5 ноември 2004г., изм. ДВ., бр.82 от 14 октомври 2005г.,
изм. ДВ., бр. 20 от 7 март 2006 г.)
Quote:


чл. 4

чл. 7

чл. 23

чл. 32

Приложение 2 към чч. 20 ал.2


ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ
Quote:
Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008гЧл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.) (1)…

(2) Етикетирането, представянето и рекламирането на материали и предмети, предназначени за контакт с храни, не трябва да заблуждават потребителите.

Чл. 9. (1)…

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г.) Етикетирането, рекламирането и представянето на храните, включително тяхната форма, външен вид, опаковка, опаковъчен материал или предмет, начин на търговско аранжиране и подредба, и наличната информация за тях в медиите не трябва да заблуждават потребителите.


(* в този смисъл етикетирането на продукта е заблуждаващо *)

Code:
http://svejo.net/home/link_summary/161270-Obezmasleno-krave-mlqko-Kultura-s-36-maznini

На този адрес може да гласувате за статията с червеното бутонче вляво над цифрата, показваща броя гласове.


 Profile  
 
Покажи мнения от преди:  Сортирай по  
Post new topic Reply to topic  [ 1 мнение ] 

Всички времена са UTC + 2 часаПодобни теми


Кой търси в готварската книга?

Рецептата се разглежда от: Нито един шеф-готвач и 1 гост


Не можете пускате нови теми
Не можете отговаряте на теми
Не можете редактирате мненията си
Не можете триете мненията си
Не можете прикачвате файлове

Търсене:
cron
Готвим с помощта на phpBB